Galime pasiūlyti šias #gamybos ir projektavimo paslaugas:

woman in white shirt writing on white paper
Projektavimas (3D, gamybiniai brėžiniai, surinkimo brėžiniai, statiniai skaičiavimai, išdėstymo brėžiniai, izogeniniai brėžinai, įrenginių ir medžiagų žiniaraščiai ir kita.)
 • Plieninių konstrukcijų projektavimas: atraminės plieninės konstrukcijos (technologiniams įrenginiams, vamzdynams, dūmų kanalams), aptarnavimo aikštelės, pastatų konstrukcijos.
 • Dūmų kanalų ir kaminų projektavimas
 • Technologies ir vamzdynų projektavimas
 • Slėginių įrenginių projektavimas pagal EN12952, EN12953, EN13345, PED 2014/68/EU
 • Kitų įrenginių projektavimas
person grinding pipe steel wool photography
Gamyba:
 • Slėginių įrenginių gamyba (katilai, ekonomaizeriai, kondensaciniai ekonomaizeriai, slėginės talpos ir kita.)
 • Pastatų ir atraminės plieninės konstrukcijos
 • Oro ir dūmų kanalai (juodo ir nerūdijančio plieno)
 • Vamzdynų sistemų paruošiamoji gamyba
 • Ciklonai ir multi-ciklonai
 • Transporteriai (sraigtiniai, grandikliniai ir kt.)
 • Kitų įrenginių gamyba pagal užsakymą
 • Visa susijusi dokumentacija ir gaminių sertifikavimas pagal taikomus standartus ir direktyvas.